Další kurzy z výběru (43):
kód: pra85

Právní minimum

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Přednáška

Lektor:

JUDr. Stanislav Sviták
člen katedry práva VŠFS, dlouholetý externí lektor a soudce Krajského soudu Ústí nad Labem

Anotace:

Kurz je zaměřen na problematiku soukromého práva včetně procesních souvislostí vymáhání pohledávky v mimoinsolvenčním a insolvenčním „světě“.

Program:

  • Osoby (jednání podnikatele, péče řádného hospodáře, subjekty bez osobnosti – svěřenský fond, societa) a věci (tradiční věci a cenné papíry včetně směnky)
  • Rodinné právo – manželské majetkové právo, zánik manželství zejména rozvodem
  • Nabytí vlastnického práva (i od neoprávněného)
  • Právo stavby, věcná břemena
  • Dědické právo (zejména odpovědnost dědice za dluhy)
  • Závazky – zejména smlouvy (vady, zajištění a utvrzení, zánik)
  • Darování (i pro případ smrti), koupě, směna, výprosa, výpůjčka, nájem, pacht,  zápůjčka, úvěr, komise, smlouva o dílo, akreditiv
  • Pracovní poměr
  • Nalézací řízení (pravomocný a vykonatelný exekuční titul)
  • Exekuce a insolvenční řízení (vymezení úpadku a možnosti jeho řešení)

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

2 950 Kč bez DPH (3 570 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Tereza Fialová
tel: (+420) 255 785 726, (+420) 770 165 008
e-mail: tereza.fialova@bankovniakademie.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.