kód: pra86

Trestní odpovědnost právnických osob

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Přednáška

Lektor:

Mgr. Štěpán Ciprýn
advokát ve společnosti Ciprýn a Kiršner

Anotace:

Cílem tohoto kurzu bude seznámit účastníky s problematikou institutu trestní odpovědnosti právnických osob. Úvodem budou účastníci seznámeni s tím, kdo je to právnická osoba a na koho se zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim vztahuje. Kurz taktéž nastíní význam tohoto institutu v právním řádu, důvody jeho přijetí i mezinárodněprávní pozadí této úpravy. Dále se kurz bude věnovat samotné konkrétní právní úpravě trestní odpovědnosti právnických osob, resp. obsahu zákona č. 418/2011 Sb. Zaměříme se tedy na přičitatelnost trestných činů právnické osobě, jakožto základní podmínku trestní odpovědnosti právnických osob. Lektor seznámí účastníky i s novinkami, jež přinesla novela tohoto zákona účinná od prosince 2016 - rozšíření okruhu trestných činů, za něž může být právnická osoba odpovědná a možnosti zproštění se odpovědnosti.

Program:

  • Právnická osoba a působnost zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
  • Význam institutu trestní odpovědnosti právnických osob a jeho mezinárodněprávní kontext
  • Přičitatelnost trestných činů právnické osobě
  • Trestné činy právnických osob
  • Typická kriminalita právnických osob
  • Zproštění odpovědnosti
  • Souběžná odpovědnost fyzických a právnických osob
  • Účinná lítost
  • Přechod trestní odpovědnosti na právní nástupce
  • Řízení proti právnickým osobám a tresty

 

 

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

3 360 Kč bez DPH (4 066 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Tereza Fialová
tel: (+420) 255 785 726, (+420) 770 165 008
e-mail: tereza.fialova@vsfs.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.