kód: pra87

Vymáhání pohledávek

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Přednáška

Lektor:

Mgr. Štěpán Ciprýn
advokát ve společnosti Ciprýn a Kiršner

Anotace:

Kurz seznámí účastníky s tím, jaké postupy nabízí český právní řád při vymáhání pohledávek. Cílem je poskytnou účastníkům takové znalosti, které jim při vymáhání pohledávek umožní zvolit pro ně nejekonomičtější a nejefektivnější způsob. Obsah kurzu se neomezuje pouze na situace, kdy je osoba postavena před již existující splatnou pohledávku, nýbrž se snaží studenty upozornit i na nezbytnou prevenci, kdy je možné při správné volbě smluvních instrumentů posílit postavení věřitelů v procesu vymáhání pohledávek. Za tímto účelem budou studenti seznámeni s typickými smluvními instituty, jako je zástavní právo, smluvní pokuta, ztráta výhody splátek či uznání dluhu. Cílem tohoto kurzu je poskytnout účastníkům co možná nejkomplexnější výklad o procesu vymáhání pohledávek, a to jak z pohledu věřitele, tak i z pozice dlužníka.
 

Program:

 • Pojem závazku a jeho vztah k pohledávce a dluhu
 • Druhy pohledávek
 • Zajišťovací a utvrzovací instituty (zástavní právo, smluvní pokuta, uznání dluhu)
 • Postup před samotným započetím vymáhání, význam předžalobní výzvy
 • Způsoby zahájení a specifika nalézacího řízení (elektronický platební rozkaz, rozsudek pro zmeškání)
 • Co neopomenout v žalobním návrhu
 • Použití rozhodčích smluv a rozhodčího řízení v rámci vymáhání pohledávek
 • Náklady spjaté s vymáháním pohledávky, jejich náhrada a její možné zkrácení
 • Mimosoudní vymáhání pohledávek
 • Vymáhání pohledávek skrze exekuční řízení, jeho klady a zápory
 • Vymáhání pohledávek skrze soudní výkon rozhodnutí, jeho klady a zápory
 • Na co si dát pozor při vymáhání pohledávek/bránění dluhu

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

3 360 Kč bez DPH (4 066 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Tereza Fialová
tel: (+420) 255 785 726, (+420) 770 165 008
e-mail: tereza.fialova@vsfs.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.