kód: pra96

2Proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v kontextu V. směrnice AML

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Přednáška

Lektor:

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Anotace:

Kurz je určen zejména pro pracovníky bank a dalších finančních institucí, kteří ve své práci musejí uplatňovat zásady „boje proti praní špinavých peněz" při styku s klientem nebo svou činností v back office. Kurs reaguje na aktuální změny, které přinesla novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

 

Program:

  • Úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz
  • Právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti se zaměřením na V. směrnici o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu
  • Charakteristické znaky procesu legalizace a její techniky
  • Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a transpozice V. směrnice AML v České republice, vymezení některých základních právních pojmů, základní povinnosti bank
  • Náhrada škody, přestupky a správní delikty
  • Příklady tzv. podezřelých obchodů v jednotlivých oblastech, otevírání účtů
  • Závěr kurzu a diskuse

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

2 950 Kč bez DPH (3 570 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Tereza Fialová
tel: (+420) 255 785 726, (+420) 770 165 008
e-mail: tereza.fialova@vsfs.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.