kód: spe51

Písmo a síla sebevědomí - Novinka

Časový rozsah:

1/2denní

Forma výuky:

Cvičení

Lektor:

PhDr. Eliška Halaszová
Eliška Halaszová se věnuje grafologii již od roku 2002. Je absolventkou množství grafologických kurzů, např. u společnosti CALIX grafologie a psychologie, Asociace grafologů ČR nebo také u České grafologické komory a Institutu aplikované a poradenské grafologie. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2012.

Anotace:

Interaktivní kurz je zaměřen na základní principy ručně psaného písma a jeho souvislost se sebevědomím, sebehodnocením, sebepojetím. Jak se řeč našeho těla projevuje v našem písemném projevu.

Každému z nás se někdy stalo, že chtěl udělat na druhého dobrý dojem a přitom neměl ani odvahu ho oslovit. Chtěli jste se pustit do nového projektu, ale vnitřní hlas Vám našeptával, že to nedokážete a pravděpodobně se zesměšníte. Kladete si otázku: „Jak je možné, že někdo druhý, jde neustále dopředu, zatímco Vy stojíte na místě?“ Máte pocit, že Vaše odborné znalosti a schopnosti jsou větší než ty, které má Váš nadřízený, ale nedokážete se prosadit. Odpovědí je Vaše „nízké sebevědomí“, které se projevuje i v písmu, například když píšete motivační dopis do firmy, kde se ucházíte o místo. A zaměstnavatel hned může rozpoznat Vaše silné či slabé stránky.
Sebevědomí je klíčem k úspěchu v mnoha oblastech života. Má vliv na to, jaké situace, lidi a věci „přitahujeme“ do svého života. Za úspěch každý z nás považuje něco jiného, někdo si dá za cíl uběhnout maratón, jiný vystudovat školu, která by ho bavila nebo upéct úžasný koláč, jaký pekla babička. S každým úspěchem se nám naše sebevědomí zvyšuje. Ručně psané písmo nám
o sebevědomí pisatele hodně prozradí.

Kurz je interaktivní, účastníkům jsou kladeny otázky, na které si hledají vlastní odpovědi, rozebírají rukopisy k dané problematice, včetně jejich vlastního rukopisu a jsou hrány „hry“ na téma sebevědomí.

Program:

 • Kdo se zabývá ručně psaným písmem (grafologie - grafolog – etický kodex grafologa)
 • Použití grafologie v praxi
 • Jaké informace jsou potřebné k rozboru ručně psaného písma
 • Základní principy rozboru rukopisu
 • Co určuje naše sebevědomí - jak vzniká a jaký má vliv na náš život
 • Jak sebevědomí ovlivňuje naše písmo a co o nás písmo prozrazuje
 • Jak nás ovlivňují vzorce chování a jaký vliv mají na naše sebevědomí (pozitivní
  a negativní vzorce)
 • Proč si dostatečně nevěříme a jak to můžeme změnit
 • Příčiny dostatečného či nedostatečného pocitu vlastní hodnoty – co nás ovlivňuje
 • Jak dosáhnout vyšší úroveň sebehodnocení
 • Proč se srovnáváme s druhými
 • Sebevědomí a jeho znaky v písmu
 • Sebepojetí a písmo
 • Jak se naše sebehodnocení objevuje v písmu
 • Jak naše sebevědomí ovlivňuje vztahy s druhými lidmi (sociabilita)
 • Jak rozeznat a naplno využít své vlastní schopnosti
 • Řeč těla souvisí se stylem našeho ručně psaného písma 
 • Jak podle písma zjistíte, zda pisatel se dokáže prosadit mezi ostatními lidmi 
 • Jak přijímat výzvy a nevyhýbat se jim

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

2 150 Kč bez DPH (2 602 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Jitka Kaštánková
tel.: (+420) 604 968 283
e-mail: jitka.kastankova@vsfs.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.