Další kurzy z výběru (65):
kód: spe56

Předvídatelná iracionalita - Novinka

Časový rozsah:

1/2denní

Forma výuky:

Online/prezenční kurz

Lektor:

Ing. Michal Blahout
Absolvent Vysoké školy finanční a správní a.s. V současné době působí na dané instituci jako doktorand a lektor předmětů ekonomie, podnikové finance, finanční analýza a teorie her. Zabývá se relativně novým ekonomickým směrem, behaviorální ekonomie, která kombinuje poznatky z oblastí ekonomie, psychologie a sociologie a obohacuje klasickou teorii o přístup omezené racionality.

Anotace:

Přestože klasická ekonomická teorie ve svých modelech pracuje s předpokladem racionálního účastníka, tedy takového účastníka, který vždy jedná tak, aby maximalizoval svůj užitek, tak v reálné praxi se lze setkat s příklady tendenčního selhání racionality. Těmto selháním se říká behaviorální biasy a mají podobu chyb v lidském myšlení, které člověku brání v optimálním rozhodování a skutečné maximalizaci jeho užitku.
V rámci kurzu budou účastníci seznámeni s projevem nejčastějších biasů a jejich dopadů na lidské rozhodování. Identifikace těchto tendenčních selhání, která se týkají každého člověka a kterých se lidé dopouštějí opakovaně, by měla přispět ke zlepšení rozhodovacích schopností v běžném i profesním životě či v rámci investičních rozhodování.
Dále bude v rámci kurzu rozebrán vliv společenských, tržních a právních norem na vytváření a fungování institucí. Správné reflektování těchto norem může firmě pomoci zlepšit vnitropodnikovou kulturu, motivaci zaměstnanců a utužit vztah se zákazníky i obchodními partnery.
Kurz je určen statutárním orgánům, ředitelům, manažerům, personalistům a podnikovým právníkům.

Program:

  • Pojem racionalita a omezená racionalita
  • D-K efekt
  • Behaviorální biasy
  • Konflikt tržních a společenských norem

 

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

1 150 Kč bez DPH (1 392 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Mgr. Petra Valdésová
petra.valdesova@vsfs.cz
T: 255 785 726 ǀ M: 724 130 028

Termíny:

05.05.2021

Nabízené termíny
05.05.2021
(17:00 - 20:00)