kód: uce22

Příjmy fyzických a právnických osob pro posuzování úvěrů a hypoték

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Přednáška

Lektor:

Ing. Radmila Vojtěchovská, Ph.D.
Je spolupracovnicí BA jako lektorka kurzů zaměřených na finanční analýzu, finanční a manažerské účetnictví a controlling. Ve svých kurzech využívá zkušenosti nabyté dlouholetou praxí v oblasti finančního managementu a finančního controllingu v českých i nadnárodních společnostech, zkušenosti vysokoškolské profesorky bakalářského, magisterského i MBA studia a lektorky odborných kurzů pro pracovníky ve finanční sféře. V současnosti pracuje jako finanční poradkyně a lektorka.

Anotace

Tento kurz si klade za cíl seznámit účastníky v obecné rovině se zdaňováním fyzických a právnických osob podle zákona č.586/1992 sb., o daních z příjmů za účelem prohloubení znalostí a orientace v daňových přiznáních subjektů pro následné posouzení bonity daňového pro posuzování úvěrů a hypoték. Budou zde diskutovány základní rozdíly mezi vykazováním příjmů, jejich druhy
a následným zdaňování u fyzických a právnických osob, seznámení s konstrukcí výpočtů mzdy a jejího zdanění u příjmů ze závislé činnosti fyzických osob, samostatné činnosti a ostatních příjmů. Kurz se dále zaměří na formuláře daňového přiznání fyzických a právnických osob a poukáže na informace, které lze z těchto formulářů vytěžit pro posouzení bonity klienta.

Program

  • Obsah zákona č.586/1992 sb., o daních z příjmů, základní pojmy příjmy – výnosy, výdaje – náklady, základní konstrukce výpočtu daně, daňová sazba

  • Odlišnosti konstrukce výpočtu daně u fyzických a právnických osob

  • Zdaňování fyzických osob

  • Zdaňování právnických osob

  • Diskuze a dotazy

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

3 360 Kč bez DPH (4 066 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Jitka Kaštánková
tel.: (+420) 604 968 283
e-mail: jitka.kastankova@vsfs.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.