Smluvní podmínky a organizační pokyny

1. Přihlášky k účasti

Přihlášky na kurzy přijímáme v písemné formě.
Na vybraný kurz se můžete přihlásit registrací přímo přes www.bankovniakademie.cz/kurzy anebo zašlete přihlášku nejpozději 10 dnů před jeho konáním

Přihlášky zasílané po tomto termínu konzultujte individuálně telefonicky nebo e-mailem.
Všechny došlé přihlášky potvrzujeme v pořadí podle termínu doručení.
Zaslané přihlášky jsou závazné.
Odesláním přihlášky vyjadřujete svůj souhlas se smluvními podmínkami a organizačními pokyny.

Minimálně 7 kalendářních dnů před zahájením vám bude zasláno potvrzení přijetí přihlášky/zařazení do kurzu. Neobdržíte-li potvrzení, prosím, informujte se, zda byla Vaše přihláška obdržena.

Při vyčerpané kapacitě kurzu, popřípadě nebude-li se kurz z jiných závažných důvodů konat, vám bude nabídnut náhradní termín.

2. Změny objednávek a stornovací podmínky

Změny objednávek a případná storna přijímáme v písemné formě.

Bezplatné storno přijímáme 10 a více kalendářních dnů před termínem kurzu.
Při zrušení účasti v době mezi 2. a 9. dnem před konáním kurzu účtujeme storno poplatek ve výši 50 %.

Při stornu 1 den před konáním a v den konání kurzu nebo při neomluvené absenci je účtováno kurzovné v plné výši.

3. Platební podmínky

Cena kurzu je v nabídce vzdělávání uváděna bez DPH.

Součástí ceny kurzu je studijní materiál a drobné občerstvení (ovoce, sušenky, káva, čaj, voda).

Úhrada kurzu se provádí převodním příkazem nebo v hotovosti.

V případě platby převodním příkazem, proveďte platbu dle instrukcí a na účet uvedený v potvrzení přijetí přihlášky/zařazení do kurzu. Daňový doklad - faktura bude vystavena účastníkům kurzu po jeho skončení.

Platbu v hotovosti je možno uskutečnit:

 1.  v pokladně Vysoké školy finanční a správní, a.s.,  Estonská 500, Praha 10 (č. dv. E229)
  Pokladní hodiny:
  Po,St,Pá 9.00 - 11.00; 13.15 - 15.00
  Út,Čt 9,00 - 11.00; 13.15 - 15.45
   
 2.  v pokladně studijního střediska Vysoké školy finanční a správní, a.s., ulice Pionýrů 2806, Most
  Pokladní hodiny:
  Po-Pá 9.00 - 11.00 11.30 - 15.00
  koná-li se kurz v učebnách Studijního střediska v Mostě.

4. Slevy

 • Při účasti 2 až 3 účastníků z jedné společnosti poskytujeme 10% slevu ze základní ceny kurzu.
 • Při účasti 4 a 5 účastníků z jedné společnosti poskytujeme 12% slevu ze základní ceny kurzu.
 • Při účasti 6 a více účastníků z jedné společnosti poskytujeme 20% slevu.
 • Studenti a absolventi VŠFS (Bc., Mgr., Ing., MBA a BSBA) mají nárok na 25% slevu z kurzovného.

5. Realizace

Kurzy se konají v učebnách Vysoké školy finanční a správní, a.s. na níže uvedených adresách:

 • Estonská 500, Praha 10
 • Vltavská 12, Praha 5
 • ulice Pionýrů 2806, Most

6. Informace a kontakty

Najdete zde