Vyhledávání kurzů
Obor:
Cílová skupina:
Zprávy:
Všechny nabízené kurzy naleznete zde.

z20171122.jpg
Předvánoční rétorika s Janem Přeučilem
22.11.2017  Cílem tohoto jednodenního kurzu je zvládnutí techniky řeči, zkvalitnění mluveného projevu, efektivní zacházení s hlasem a dechem. Účastníci se naučí při konkrétních praktických nácvicích poznat své nedostatky, jakým způsobem je možno je zlepšit, naučí se ovládnout trému při mluveném projevu. Vyzkouší si precizně formulovat a prezentovat svoje myšlenky a názory. Více informací zde.

z20171114.jpg
Paměťové techniky
14.11.2017  Existují jednoduché techniky, kterými si můžeme zapamatovat cokoliv, co si zapamatovat chceme. Tyto techniky, byly dokonce považované za tajné, my se však pomocí nich naučíme, jak nám fakta zůstanou v paměti.
Výstupem z tohoto kurzu bude „Návod“ na sestavení si vlastních mnemotechnických pomůcek využitelných v běžném životě a praktické vyzkoušení si metody Loci a její aplikace do pracovního života. Více informací zde.

z20171108_1.jpg
Jak posilovat svoji odolnost a lépe akceptovat změny
08.11.2017  Cílem kurzu je představit aspekty mentální odolnosti a jak monitorovat svůj přístup ke změnám. Účastníkům kurzu bude nabídnuta inspirace pro zvládání zóny nekomfortu a naučí se eliminovat zdroje stresu. Více informací zde.

z20171108.jpg
Veřejné zakázky, smlouvy a ceny
08.11.2017  Tento kurz bude zaměřen na veřejné zakázky a nový občanský zákoník včetně prováděcích vyhlášek v roce 2016/2017. Kurz bude také věnován novému zákonu č. 134/2016 Sb. a praktické aplikaci zákona z hlediska dodržení postupů zákona o veřejných zakázkách včetně uzavření vyvážené smlouvy na plnění VZ. Více informací zde.