Vyhledávání kurzů
Obor:
Cílová skupina:
Zprávy:
Všechny nabízené kurzy naleznete zde.

z20170918.jpg
Bezchybný email a jiné texty aneb Pravopisné jistoty a novinky
18.09.2017  Kurz je určen všem, kteří si chtějí být jisti, že v jejich textech nezůstávají pravopisné chyby. Účastníci kurzu si zopakují všechna základní pravopisná pravidla, zjistí, v čem mají slabiny, a dozvědí se o pravopisných novinkách. Zvláště důkladně budou vyloženy a procvičeny jevy, v nichž se obecně nejčastěji chybuje. Více informací zde.

z20170912.jpg
Multidimenzionální model úspěšného leadera
11.09.2017  Kurz je určen všem, kteří chtějí uvolnit a rozvíjet vlastní (vůdčí) potenciál, především pak majitelům firem, manažerům nebo vedoucím pracovníkům, kteří již vedou tým lidí nebo se na tuto roli připravují. Smyslem kurzu je v rámci praktických cvičení zabezpečit, aby se účastníci seznámili s podstatou a základními principy úspěšného leadershipu. Více informací zde.

z20170905_1.jpg
Excel pro ekonomy a pokročilé
05.09.2017  Kurz je určen pracovníkům oddělení controllingu, ekonomických a finančních útvarů, účetním, vedoucím a manažerům, kteří se chtějí zdokonalit ve využívání Excelu. Více informací zde.

z20170905.jpg
Trestní odpovědnost právnických osob
05.09.2017  Cílem tohoto kurzu bude seznámit účastníky s problematikou institutu trestní odpovědnosti PO. Kurz nastíní význam tohoto institutu v právním řádu, důvody jeho přijetí i mezinárodněprávní pozadí této úpravy. Dále se kurz bude věnovat samotné konkrétní právní úpravě trestní odpovědnosti PO. Lektor seznámí účastníky i s novinkami, jež přinesla novela tohoto zákona účinná od prosince 2016. Více informací zde