Zakázkové vzdělávací kurzy

Všechna možná témat otevřených kurzů jsme schopni pro konkrétní cílovou skupinu se specifickými potřebami připravit na zakázku. U zakázkových kurzů se zaměřujeme na konkrétní potřeby dané skupiny. Při přípravě kurzu vycházíme z problematiky, kterou účastníci kurzu aktuálně řeší a z informací od zadavatele.

Zakázkové kurzy realizujeme těchto oblastech:

  • Bankovnictví a pojišťovnictví
  • Právní
  • Účetní a daňové
  • Informatika a PC
  • Marketingu
  • Osobnostního rozvoje
  • Manažerského vzdělávání