Akreditované kurzy pro veřejnou správu

  • Zadávání veřejných zakázek
  • Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě
  • Sociální komunikace
  • Prevence zneužívání a týrání seniorů a jejich aktivizace
  • Sociální práce v terénu – sociální šetření