Zprávy

rok:  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  


 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9

z20151214_1.jpg
Google a jeho nástroje
14.12.2015  Rádi byste se seznámili se službami, které server Google nabízí svým uživatelům?Na tomto kurzu si vyzkoušíte možnosti rozšířeného vyhledávání, hledání a prohlížení v mapách, vyhledávání obrázků podle jejich různých vlastností, vytváření a sdílení různých typů dokumentů včetně formulářů a jejich sdílení. Přihlásit se můžete zde.

z20151203_1.jpg
Povinnosti bank při exekuci
27.11.2015  Cílem kurzu je vysvětlit základní povinnosti banky při realizaci exekuce jako poddlužníka při vymáhání dluhu povinného. Kurz nejen že vysvětlí základní přístup při provádění exekuce, ale bude se věnovat také exekuci a opravnému zúčtování a nastíní přístup při exekuci a insolvenci. Realizace exekuce v bankách, příp. dalších finančních institucích patří mezi základní povinnosti, které jsou banky nuceny realizovat. Více informací zde.

z20151203.jpg
Zahraniční holdingové struktury
25.11.2015  Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky kurzu s mezinárodním zdaněním v rámci holdingových struktur na jednotlivých příkladech, včetně praktického využití smluv o zamezení dvojího zdanění. Účastníci budou seznámeni nejen se zdaňováním aktivních příjmů, zejména příjmů z podnikání, a příjmů fyzický osob; ale i pasivních příjmů. Více informací zde.

z20151111_1.jpg
Dokumentární akreditiv
11.11.2015  Seminář seznamující posluchače se všemi důležitými aspekty tohoto bezpečného platebního instrumentu, používaného především v zahraničním obchodě. Zaměří se na dovozní a vývozní akreditiv, na jeho vystavení, avizování, potvrzování. Dále pak na problematiku změn akreditivů, prezentace dokumentů pod akreditivy a jejich přezkoumání. Podrobnosti o kurzu zde.

z20151111.jpg
Jaké nové pasti čekají na zaměstnavatele v pracovním právu a personalistice v roce 2016?
11.11.2015  Cílem školení je poskytnout všem zaměstnancům v oblasti lidských zdrojů a vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení komplexní přehled o již schválených nebo připravovaných změnách právních předpisů v oblasti pracovního práva a personalistiky, které mají největší dopad do praxe.  V rámci školení bude uvedena řada příkladů z praxe a zodpovězeny dotazy účastníků. Více informací zde.


 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9