Zprávy

rok:  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  


 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9

z20161208.png
Daně právnických osob od A do Z
08.12.2016  Cílem kurzu je seznámit posluchače s aktuální účetní a daňovou legislativou se zaměřením na problematické oblasti daně z příjmů právnických osob. Budete vědět, jak postupovat v praxi a co je předmětem zdanění právnických osob. Více o kurzu zde.

z20161208.jpg
Jak rozpoznat pokusy o podvod v oblasti platebních a platebně zajišťovacích instrumentů a jak umět podvodu předcházet
08.12.2016  Absolvováním tohoto kurzu získají účastníci dokonalejší přehled přes bankovní instrumenty nabízené v současné době bankami i lepší orientaci při posuzování jejich předností či rizik. Více informací o kurzu zde.

z20161024.jpg
Elektronická evidence tržeb
Kurz objasní účastníkům principy a metodiku k elektronické evidenci tržeb. Podnikatelé se dozvědí, jakým způsobem se k evidenci tržeb přihlásit, jak se na ni připravit a jak se vyhnout případným sankcím. Bude popsáno praktické řešení nejčastějších situací, které mohou při evidenci tržeb nastávat. Více informací zde.

z20161123_1.jpg
Uzavírání smluv v praxi
23.11.2016  Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky zejména s tím, jak má probíhat proces uzavírání smluv s dodavateli/odběrateli, jaké náležitosti obecně musí naplňovat každé právní jednání a jaké jsou důsledky nesplnění těchto náležitostí. Více o kurzu  zde.

z20161123.jpg
Bezchybný e-mail a jiné texty aneb Pravopisné jistoty a novinky
23.11.2016  Kurz je určen všem, kteří si chtějí být jisti, že v jejich textech nezůstávají pravopisné chyby. Nezáleží přitom na tom, zda jde o e-mail, PR-článek, tiskovou zprávu, vědeckou práci, nebo cokoliv jiného. Zvláště důkladně budou vyloženy a procvičeny jevy, v nichž se obecně nejčastěji chybuje. Více o kurzu zde.


 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9