Zprávy

rok:  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  celý text...
09.05.2019  Posluchači budou seznámeni s rozsáhlou novelou zákona o DPH, která se dotkne všech plátců. Pomocí příkladů budou probrána nejdůležitější novelizovaná ustanovení. Důraz bude kladen na praktickou aplikaci. Více informací: zde

celý text...
09.05.2019  Cílem kurzu je seznámit jeho účastníky s hlavními změnami a novinkami v jednotlivých oblastech zájmu korporátní Compliance, ke kterým došlo v roce 2018 a jež jsou očekávány v průběhu roku 2019. Více informací: zde

celý text...
09.05.2019  Kurz je zaměřen na problematiku soukromého práva včetně procesních souvislostí vymáhání pohledávky v mimoinsolvenčním a insolvenčním „světě“. Více informací zde

celý text...
05.04.2019  Není pochyb o tom, že chceme-li, aby náš text účinkoval na adresáta tak, jak potřebujeme, musíme věnovat maximální pozornost nejen jeho pravopisné úrovni, ale také jeho jazykovému stylu. Skutečností je rovněž to, že stylistika češtiny není neměnná: co bylo kdysi považováno za neutrální, může být dnes chápáno jako přepjaté, co bylo cizí, mohlo v češtině zdomácnět, co bylo okrajové, může být nyní centrální apod. Více informací zde

celý text...
05.04.2019  Tento seminář je určen především pro začínající bankovní specialisty – klientské pracovníky, kteří nabízejí bankovní služby klientům a pomáhají jim je správně využít. Dále i ostatním pracovníkům bank v oboru trade finance, např. začínajícím specialistům, vedoucím pracovníkům, právníkům, bankovním poradcům a dalším zájemcům. Více informací zde zde