Zprávy

rok:  2013  2014  2015  2016  2017  


 
  1  2  3  4  5

celý text...
Zveme vás jménem BA ve čtvrtek 31. srpna 2017 do Žlutých lázní na naši tradiční Open party!

Všechny nabízené kurzy naleznete zde.

z20170602.png
MS Word - automatizace práce
02.06.2017  Kurz je vhodný pro zájemce, kteří do dokumentů programu MS Word opakovaně vkládají stejné texty, obrázky, tabulky, záhlaví a zápatí,… V rámci různých nastavení si účastnící procvičí i formátování textu a práci s tabulkami a grafikou. Více informací zde.

z20170602.jpg
Finanční analýza - případové studie
02.06.2017  V rámci tohoto kurzu bude diskutován a demonstrován praktický postup provedení finanční analýzy společnosti. Na kurzu si mohou účastnici vyzkoušet a procvičit schopnost interpretace výsledků analýz, využití jednotlivých technik jako je horizontální a vertikální analýza a analýza poměrových ukazatelů a mnoho dalšího. Více informací zde.

z20170510.jpg
Stylistika současné češtiny
10.05.2017  Není pochyb o tom, že chceme-li, aby náš text účinkoval na adresáta tak, jak potřebujeme, musíme věnovat maximální pozornost nejen jeho pravopisné úrovni, ale také jeho jazykovému stylu. V tomto šestihodinovém kurzu postupně probereme několik desítek stylisticky zajímavých jevů z oblasti slovní zásoby i gramatiky. Všechny jazykové příklady budou představeny v přirozených kontextech a pro snadnější pochopení nezřídka vyloženy v širších souvislostech. Více informací zde.


 
  1  2  3  4  5