Příjmy fyzických a právnických osob - pro posuzování hypoték

02.10.2018

Toto školení si klade za cíl seznámit účastníky v obecné rovině se zdaňováním fyzických a právnických osob podle zákona č.586/1992 sb., o daních z příjmů za účelem prohloubení znalostí a orientace v daňových přiznáních subjektů pro následné posouzení bonity daňového pro posuzování úvěrů a hypoték. Budou zde diskutovány základní rozdíly mezi vykazováním příjmů, jejich druhy a následným zdaňování u fyzických a právnických osob, seznámení s konstrukcí výpočtů mzdy a jejího zdanění u příjmů ze závislé činnosti fyzických osob, samostatné činnosti a ostatních příjmů. Školení se dále zaměří na formuláře daňového přiznání fyzických a právnických osob a poukáže na informace, které lze z těchto formulářů vytěžit pro posouzení bonity klienta.

Ing. Radmila Vojtěchovská, Ph.D.
Je spolupracovnicí BA jako lektorka kurzů zaměřených na finanční analýzu, finanční a manažerské účetnictví a controlling. Ve svých kurzech využívá zkušenosti nabyté dlouholetou praxí v oblasti finančního managementu a finančního controllingu v českých i nadnárodních společnostech, zkušenosti vysokoškolské profesorky bakalářského, magisterského i MBA studia a lektorky odborných kurzů pro pracovníky ve finanční sféře. V současnosti pracuje jako finanční poradkyně a lektorka.

Více informací: zde