Projektový management I NOVINKA!

09.10.2018

Anotace:

Kurz je určen zájemcům od manažera/ky kvality v korporaci, šéfa/ky logistiky v logistické firmě, vývojáře/ky v IT, vedoucího/cí zkušební laboratoře, HR referenta/tky ve firmě poskytující poradenství, podnikového ekologa/žky ve firmě či úředníka/ce magistrátu. Na kurzu jsou přednášeny základní principy, postupy a pravidla pro řízení projektu. Rozdělení do fází a užití různých technik v těchto fázích, tak aby je  i začínající projektový manažer uměl užívat. Účastník získá jasnou představu o logice projektového řízení a její aplikovatelnosti na jedinečné činnosti, produkty nebo procesy.

Program:

  • Co je projekt a čím je charakteristický
  • Trojdimenzionální rozměr projektu
  • Fáze projektu
  • Předprojektová fáze - Studie příležitosti, Studie proveditelnosti
  • Projektová fáze - Plánování a nástroje pro tuto fázi
  • Realizace projektu
  • Zainteresované strany
  • Komunikace v průběhu projektu