Proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v kontextu V. směrnice AML

24.01.2019

Program:

 • Stručný přehled legislativní základny - zákon, vyhláška, metodické pokyny
 • a standardy
 • Identifikace a kontrola klienta
 • Politicky exponované osoby
 • Právnické osoby - skutečný majitel, svěřenský fond apod.
 • Rizikové faktory  - země původu, předmět obchodu, předmět činnosti apod.
 • Sestavení a vyhodnocení rizikového profilu
 • Hodnocení rizik
 • Monitoring klientských transakcí
 • Mezinárodní sankce - sankční seznamy, monitoring klientů (vstupní, průběžný), osob ve vazbě na klienta a protistran
 • Hodnotící zpráva dle AML vyhlášky ČNB
 • Informace doprovázející převody finančních prostředků

O lektorovi:

Bc. Martin Mužný, MSc., Int Dip

V současnosti zastává pozici Senior AML Managera v Expobank CZ a.s., kde je zodpovědný za řízení celé agendy prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML”), včetně týmu analytiků a specialistů. V předchozím zaměstnání působil jako regulátor pro oblast AML v ČNB se zaměřením na kontroly na místě v povinných osobách. Mezi jeho další praktické zkušenosti patří působení na pozici AML & Compliance Officer v PPF bance a.s., kde byl zodpovědný za kompletní agendu AML, a na pozici specialisty AML v České spořitelně a.s. Dále působil na různých pozicích v oblasti bezpečnostního managementu. V rámci své praxe měl možnost podílet se na mnoha šetřeních různých typů externích i interních případů a vedl či účastnil se projektů jak v ČR, tak v zahraničí, zaměřených na prevenci a detekci znaků podezřelosti u klientů a transakcí. Lektor tedy nabízí unikátní pohled, představující synergii náhledu na danou problematiku jak z role dohlížené osoby, tak osoby kontrolující.