Bezchybný e-mail a jiné texty aneb pravopisné jistoty a novinky

26.02.2019

Program:

  • V kurzu systematicky probereme základní pravopisné oblasti:
  • Psaní i/y: neznámá nebo méně známá („neškolní“) vyjmenovaná a cizí slova, složitější případy koncovek
  • Psaní s/z: základní pravidla a slova, která se jim vymykají, písmeno s/z jako nositel stylové charakteristiky slova
  • Psaní velkých písmen: pravidla vs. Úzus, tlak marketingu, všeobecně rozšířené chyby
  • Psaní spřežek a cizích slov: hlavní tendence ve spřahování a počešťování slov, nesystémové jevy
  • Psaní interpunkčních znamének: základní i složitější pravidla pro umisťování větných čárek a dalších znamének (pomlčka, spojovník, uvozovky aj.), psaní výčtů
  • Psaní zkratek a značek

O lektorovi:

Mgr. Jan Táborský
Zkušený korektor, redaktor a konzultant v oblasti českého jazyka. Vystudoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Má praxi z několika redakčních míst ve státním, neziskovém i komerčním sektoru.