MS Project- dvoudenní kurz

15.03.2019

Kurz MS Project je určen pro všechny, kteří chtějí mít pod kontrolou řízení práce na projektech a chtějí pro zefektivnění své práce využít program MS Projekt. Je určen těm, kteří s programem dosud nepracovali nebo mají zatím pouze malé zkušenosti s prací v tomto programu. Účastníci se dozvědí, jak projekt naplánovat ( tzn. zadávat úkoly, vazby mezi úkoly, zdroje, přidělovat zdroje k úkolů, ...), sledovat a vyhodnocovat průběh projektu při jeho realizaci a umět ho v případě potřeby přeplánovat, tisknout podklady i vytvářet sestavy.