Právní minimum

09.05.2019

Anotace:

Kurz je zaměřen na problematiku soukromého práva včetně procesních souvislostí vymáhání pohledávky v mimoinsolvenčním a insolvenčním „světě“.

Program:

  • Osoby (jednání podnikatele, péče řádného hospodáře, subjekty bez osobnosti – svěřenský fond, societa) a věci (tradiční věci a cenné papíry včetně směnky)
  • Rodinné právo – manželské majetkové právo, zánik manželství zejména rozvodem
  • Nabytí vlastnického práva (i od neoprávněného)
  • Právo stavby, věcná břemena
  • Dědické právo (zejména odpovědnost dědice za dluhy)
  • Závazky – zejména smlouvy (vady, zajištění a utvrzení, zánik)
  • Darování (i pro případ smrti), koupě, směna, výprosa, výpůjčka, nájem, pacht,  zápůjčka, úvěr, komise, smlouva o dílo, akreditiv
  • Pracovní poměr
  • Nalézací řízení (pravomocný a vykonatelný exekuční titul)
  • Exekuce a insolvenční řízení (vymezení úpadku a možnosti jeho řešení)

O lektorovi:

JUDr. Stanislav Sviták
člen katedry práva VŠFS, dlouholetý externí lektor a soudce Krajského soudu Ústí nad Labem.