Co nového v korporátní Compliance

09.05.2019

Anotace:

Cílem kurzu je seznámit jeho účastníky s hlavními změnami a novinkami v jednotlivých oblastech zájmu korporátní Compliance, ke kterým došlo v roce 2018 a jež jsou očekávány v průběhu roku 2019. Důraz přitom bude kladen na popis posilování významu funkce compliance u všech obchodních společností jako procesu, který se již zdaleka netýká pouze společností v regulovaných odvětvích, jako jsou finance a bankovnictví, energetika anebo telekomunikace. Zvláštní pozornost bude v daných souvislostech věnována zejména prevenci trestní odpovědnosti právnických osob a novým požadavkům na ochranu osobních údajů (GDPR), které do oblasti korporátní Compliance přinášejí nejvýznamnější změny.

Program:

  • Úvod pro problematiky korporátní Compliance
  • Hlavní oblasti zájmu korporátní Compliance
  • Novinky v oblasti trestní a protikorupční Compliance
  • Novinky v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů
  • Novinky v oblasti soutěžní Compliance
  • Oznamování protiprávního chování (Whistleblowing)
  • Další očekáváné změny v roce 2019  

O lektorovi:

JUDr. Pavel Koukal
je advokátem v Praze. Od roku 1997 působí v pobočce mezinárodní kanceláře Rödl & Partner a od roku 2001 zde zastává funkci vedoucího jednoho z právních týmů. V roce 2004 se stal také Associate Partnerem. Dlouhodobě se specializuje na problematiku práva obchodních společností a korporátní odpovědnosti, jakož i na oblast řídícího a kontrolního systému a funkce compliance u obchodních společností (Corporate Compliance).