Novela zákona o DPH 2019

09.05.2019

Anotace:

Posluchači budou seznámeni s rozsáhlou novelou zákona o DPH, která se dotkne všech plátců. Pomocí příkladů budou probrána nejdůležitější novelizovaná ustanovení. Důraz bude kladen na praktickou aplikaci.

Program:

 • Úplata, dotace k ceně, nájem nemovitostí, leasing
 • Sledování obratu
 • Osoby povinné k dani – nové vymezení
 • Speciální novinky pro veřejnoprávní subjekty
 • Digitální služby – místo plnění
 • Poukazy – nová pravidla
 • Doručování daňových dokladů, záznamní povinnost
 • Nový výpočet daně, zaokrouhlování
 • Směna, platby virtuální měnou
 • Oprava základu daně, nový postup u nedobytných pohledávek
 • Osvobození bez nároku na odpočet
 • Služby vázané na dovoz a vývoz zboží
 • Korekce odpočtu a změna režimu nově
 • Režim přenesení daňové povinnosti

O lektorovi:

Olga  Holubová
Členka Komory daňových poradců ČR a její odborné skupiny pro DPH. Specialistka na daň z přidané hodnoty, daňová hvězda roku 2010, 2011 i 2012 a členka Daňové kanceláře snů roku 2010 i 2011. Osobnost roku 2015 v komerční daňové sféře. Autor a spoluautor knih: Osvobození od DPH - vybrané oblasti, Zákon o dani z přidané hodnoty.