Jak souvisí grafologie s písmoznalectvím

04.06.2019

Anotace:

Seminář je určen pro ty, kteří mají zájem rozeznat jednotlivé znaky v písmu, které mohou být vodítkem pro určení pravosti či nepravosti rukopisu anebo podpisu nebo které znaky se dají nejobtížněji napodobit. Seminář je doplněn o znaky nepoctivosti a tvarové zvláštnosti, které se často v písmu objevují. Seminář je interaktivní, všichni účastníci jsou zapojováni do práce s rukopisy, včetně toho svého.

Program:

 • Rozdílný cíl zkoumání grafologa a písmoznalce
 • Metody a technické prostředky používané v písmoznalectví
 • Hodnocení pravosti podpisů
 • Přehled nejobtížněji napodobitelných znaků
 • Co to je grafologie a metody jejího zkoumání
 • Písmo jako symbol, výtvor, výraz
 • Základní principy rozboru rukopisu
 • Grafologický rozbor – metoda rychlého poznání osobnosti pisatele
 • Analýza podpisu
 • Znaky nepoctivosti
 • Tvarové zvláštnosti v horní, střední a dolní zóně

O lektorovi:

PhDr. Eliška Halaszová
Eliška Halaszová se věnuje grafologii již od roku 2002. Je absolventkou množství grafologických kurzů, např. u společnosti CALIX grafologie a psychologie, Asociace grafologů ČR nebo také u České grafologické komory a Institutu aplikované a poradenské grafologie.