Příjmy fyzických a právnických osob, pro posuzování úvěrů a hypoték

14.08.2019

Toto školení si klade za cíl seznámit účastníky v obecné rovině se zdaňováním fyzických a právnických osob podle zákona č.586/1992 sb., o daních z příjmů za účelem prohloubení znalostí a orientace v daňových přiznáních subjektů pro následné posouzení bonity daňového pro posuzování úvěrů a hypoték. Budou zde diskutovány základní rozdíly mezi vykazováním příjmů, jejich druhy a následným zdaňování u fyzických a právnických osob, seznámení s konstrukcí výpočtů mzdy a jejího zdanění u příjmů ze závislé činnosti fyzických osob, samostatné činnosti a ostatních příjmů. Školení se dále zaměří na formuláře daňového přiznání fyzických a právnických osob a poukáže na informace, které lze z těchto formulářů vytěžit pro posouzení bonity klienta.

Kurz zde