Projekt Region

Regionální program celoživotního vzdělávání v regionu okresů Rakovník a Most

Projekt byl podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Doba trvání projektu:
1.8.2014 - 30.6.2015

Registrační číslo:
CZ.1.07/3.1.00/50.0081

Příjemce projektu:
Bankovní akademie - Gymnázium a Střední odborná škola, a.s.

O projektu

Projekt Region se zaměřuje na další vzdělávání obyvatel žijících v malých obcích (do 2 tis. obyvatel) v Ústeckém a Středočeském kraji. Cílem projektu je proškolit zájemce ve vybraných lokalitách v oblasti obecných a odborných kompetencí.

Realizace projektu byla zahájena v srpnu 2014 a za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky bude probíhat do června 2015.

Kdo se může do projektu zapojit

Vzdělávacích aktivit projektu Region se mohou zúčastnit občané s trvalým pobytem v ČR, za předpokladu, že splňují níže vyjmenované podmínky:

  • žijí v obcích do 2 tis. obyvatel v Ústeckém nebo Středočeském kraji
  • vstoupili na trh práce, tzn., jsou ekonomicky aktivní:
    • zaměstnaní jednotlivci, kteří již vstoupili na trh práce (mají placené zaměstnání nebo sebezaměstnání – včetně osob dočasně v práci nepřítomných, ale s formální vazbou k zaměstnání)
    • nezaměstnaní jednotlivci, kteří nemají placené zaměstnání ani sebezaměstnání, přitom práci aktivně hledají a jsou ochotni během určité doby nastoupit (jde o osoby schopné a ochotné pracovat) 

Účast na projektu pro zájemce z cílové skupiny je bezplatná.

Nabízené moduly

Vzdělávací program projektu Region je složen ze šesti samostatných modulů. Je možné se zúčasnit libovolného množství modulů.

1. Občanský zákoník – soukromé právo

2. Rodinné a dědické právo

3. Sousedské právo, ochrana člověka a majetku

4. Finanční a spotřebitelská gramotnost

5. Digitální technologie

6. Základy podnikání

Kontakt

V případě zájmu o další informace nebo o zapojení do projektu nás můžete kontaktovat na email:  region@bankovniakademie.cz

 

loga