Další kurzy z výběru (45):
kód: du29

Co odhalí výkaz Cash-Flow?

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Přednáška

Lektor:

Ing. Radmila Vojtěchovská, Ph.D.
Je spolupracovnicí BA jako lektorka kurzů zaměřených na finanční analýzu, finanční a manažerské účetnictví a controlling. Ve svých kurzech využívá zkušenosti nabyté dlouholetou praxí v oblasti finančního managementu a finančního controllingu v českých i nadnárodních společnostech, zkušenosti vysokoškolské profesorky bakalářského, magisterského i MBA studia a lektorky odborných kurzů pro pracovníky ve finanční sféře. V současnosti pracuje jako finanční poradkyně a lektorka.

Anotace:

Součástí žádosti o bankovní úvěr bývá i přehled o peněžních tocích, který vypovídá o likviditě a finanční situaci firmy. Cash-Flow si firma musí pozorně plánovat a sledovat, jinak se může dostat do vážných finančních problémů, přestože se jeví celková bilance firmy jako dobrá. Cílem tohoto kurzu je naučit jeho účastníky pracovat s Cash Flow jak z pohledu žadatele o úvěr, tak i z pohledu úvěrového pracovníka. Účastníci kurzu by měli mít základní znalosti finančního účetnictví a finančních výkazů.

Program:

  • Peněžní toky podniku – CF
  • Zisk versus CF
  • Hlavní kategorie CF
  • Metody výpočtu CF
  • Přímá metoda výpočtu CF
  • Nepřímá metoda výpočtu CF
  • Možnosti využití CF při finančním rozhodování
  • Operativní a strategické řízení CF, plánování
  • Využití CF ve finanční analýze

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

2 790 Kč bez DPH (3 376 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Veronika Konderlová
tel.: (+420) 255 785 726, (+420) 724 125 845
e-mail: veronika.konderlova@bankovniakademie.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.