Další kurzy z výběru (45):
kód: du49

Statutární audit - doporučení pro hladký průběh a přípravu auditu - Novinka

Časový rozsah:

1/2denní

Forma výuky:

Přednáška

Lektor:

Tomáš Brabec
Je členem skupiny APOGEO, do které přišel v roce 2010 a od počátku se zabýval zejména statutárními audity obchodních společností, účetními due diligence a zakázkami forenzního charakteru. V roce 2012 byl jmenován do pozice Partnera pro oblast auditu a ze své pozice se věnuje strategickému rozvoji auditního týmu, řízení projektů a obchodním příležitostem. Mezi jeho klienty patří velké a střední podniky, včetně subjektů veřejného zájmu. Tomáš vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Účetnictví a finanční řízení podniku.

Anotace:

Kurz je určen pro účetní a finanční ředitele, případně pro všechny, kdo se ve společnosti podílí na přípravě podkladů pro audit a následně na jeho průběhu, kontaktu s auditorem. Účastníci budou seznámeni s tím, co bude auditor potřebovat od účetní/finančního ředitele k provedení auditu a co si má společnost připravit, aby audit probíhat efektivně pro obě strany a auditor byl vnímán jako poradce, nikoliv jako splnění zákonné povinnosti.

Program:

 • Ukotvení auditu, legislativa, požadavky mezinárodních auditorských standardů, legislativní změny od 1. 1. 2016, resp. od 1. 10. 2016
  • kdy má společnost povinnost auditu
  • legislativa a změny od roku 2016
  • co jsou mezinárodní auditorské standardy
  • jak mezinárodní auditorské standardy ovlivňují práci auditora
  • hlavní požadavky mezinárodních auditorských standardů
 • Příprava podkladů k seznámení se společností, vnitřním kontrolním systémem
  • interní směrnice, fungování klíčových procesů
  • specifika předmětu podnikání dané společnosti
  • naplánování auditních postupů
 • Příprava podkladů k jednotlivým oblastem auditu
  • podklady k rozvahovým účtům
  • dlouhodobý majetek
  • zásoby
  • finanční účty, úvěry a finanční výpomoci
  • pohledávky
  • závazky
  • přechodné účty a dohadné položky
  • vlastní kapitál
  • rezervy
  • daně
 • Podklady k výsledkovým účtům
  • osobní náklady
  • nákladové účty
  • výnosové účty
 • Podklady k příloze k účetní závěrce
  • obecné údaje
  • používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
  • doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztrát
 • Jak komunikovat s auditorem
  • komunikovat v průběhu celého účetního období
  • konzultovat řešení nestandardních situací
  • klást otázky, jakmile něco není jasné

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

1 950 Kč bez DPH (2 360 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Veronika Konderlová
tel.: (+420) 255 785 726, (+420) 724 125 845
e-mail: veronika.konderlova@bankovniakademie.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.