kód: eko14

Finanční analýza v teorii a praxi

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Přednáška + Cvičení

Lektor:

Ing. Radmila Vojtěchovská, Ph.D.
Je spolupracovnicí BA jako lektorka kurzů zaměřených na finanční analýzu, finanční a manažerské účetnictví a controlling. Ve svých kurzech využívá zkušenosti nabyté dlouholetou praxí v oblasti finančního managementu a finančního controllingu v českých i nadnárodních společnostech, zkušenosti vysokoškolské profesorky bakalářského, magisterského i MBA studia a lektorky odborných kurzů pro pracovníky ve finanční sféře. V současnosti pracuje jako finanční poradkyně a lektorka.

Anotace:

Význam finanční analýzy stoupá zejména v dnešní době, kdy se často mění ekonomické podmínky pro podniky a firmy. Finanční analýza pomáhá odhalit, zda je podnik dostatečně ziskový, zda má vhodnou kapitálovou strukturu,
zda využívá efektivně svých aktiv, zda je schopen včas splácet své závazky a celou řadu dalších významných skutečností. Na tento kurz volně navazuje kurz „Finanční analýza – případové studie“, který předpokládá základní znalosti technik finanční analýz.

Program:

 • finanční zdraví podniku, finanční analýza a její cíle
 • externí a interní finanční analýza
 • pojmy technická a fundamentální finanční analýza
 • zdroje informací pro finanční analýzu
 • odlišnosti finančních výkazů podniků dle typů jejich činností
 • vertikální a horizontální finanční analýza
 • analýza ukazatelů (ukazatele rentability, aktivity a likvidity, zadluženosti a finanční struktury)
 • soustavy poměrových ukazatelů
 • další možnosti využití finanční analýzy v praxi
 • vypovídající schopnost finanční analýzy a nejčastější omyly ve finanční analýze
 • závěr, diskuze

 

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

3 360 Kč bez DPH (4 066 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Veronika Vinohradská
tel.: (+420) 255 785 726, (+420) 724 125 845
e-mail: veronika.vinohradska@bankovniakademie.cz

Termíny:

Momentálně není pro kurz vypsán žádný termín.

Termín konání kurzu

Momentálně není pro kurz vypsán žádný termín.