Další kurzy z výběru (45):
kód: eko31

Dokumentární akreditiv

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Přednáška

Lektor:

Bc. Pavel Andrle
Externí lektor Bankovní akademie s praxí v bankovním sektoru, který se specializuje na problematiku krátkodobého trade finance, především na dokumentární akreditivy a bankovní záruky a jejich financování. Působí jako poradce a konzultant v oblasti trade finance, má bohaté zahraniční zkušenosti. Je častým lektorem seminářů poskytovaných IFC (členem Světové banky) v rámci "Global Trade Finance Program". Je tajemníkem Bankovní komise při ICC ČR.

Anotace:

Podrobný kruz seznamující posluchače se všemi důležitými aspekty tohoto bezpečného platebního instrumentu, používaného především v zahraničním obchodě. Program kurzu bude zaměřen na dovozní a vývozní akreditiv, na jeho vystavení, avizování, potvrzování. Dále pak na problematiku změn akreditivů, prezentace dokumentů pod akreditivy a jejich přezkoumání.

Je vhodný pro začátečníky i zkušenější posluchače.

Program:

  • Dokumentární akreditiv jako platební a zajišťující instrument, možnosti využití pro financování
  • Životní cyklus dokumentárního akreditivu
  • Importní akreditiv – vystavení akreditivu
  • Náležitosti příkazu k otevření akreditivu
  • Exportní akreditiv – avizování, potvrzení
  • Podmínky akreditivů
  • Hlavní principy přezkoumání dokumentů předkládaných pod akreditivy
  • UCP 600 – pravidla pro akreditivy
  • Případové studie
  • Závěr, diskuse

 

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

2 950 Kč bez DPH (3 570 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Veronika Konderlová
tel.: (+420) 255 785 726, (+420) 724 125 845
e-mail: veronika.konderlova@bankovniakademie.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.