kód: oso111

Bezchybný e-mail a jiné texty aneb Pravopisné jistoty a novinky

Časový rozsah:

1/2denní

Forma výuky:

Workshop

Lektor:

Mgr. Jan Táborský

Anotace:

Kurz je určen všem, kteří si chtějí být jisti, že v jejich textech nezůstávají pravopisné chyby. Nezáleží přitom na tom, zda jde o e-mail, PR-článek, tiskovou zprávu, vědeckou práci, nebo cokoliv jiného.
Účastníci kurzu si zopakují všechna základní pravopisná pravidla, zjistí, v čem mají slabiny, a dozvědí se o pravopisných novinkách. Zvláště důkladně budou vyloženy a procvičeny jevy, v nichž se obecně nejčastěji chybuje.
Výklad je koncipován tak, aby byl přínosem jak pro ty, kteří mnohá pravopisná pravidla už zapomněli, tak pro ty, kteří chybují pouze ve zvláště obtížných jevech (interpunkce, velká písmena apod.).

Program:

V kurzu systematicky probereme základní pravopisné oblasti:
● psaní i/y: neznámá nebo méně známá („neškolní“) vyjmenovaná a cizí slova, složitější případy koncovek,
● psaní s/z: základní pravidla a slova, která se jim vymykají, písmeno s/z jako nositel stylové charakteristiky slova,
● psaní velkých písmen: pravidla vs. úzus, tlak marketingu, všeobecně rozšířené chyby,
● psaní spřežek a cizích slov: hlavní tendence ve spřahování a počešťování slov, nesystémové jevy,
● psaní interpunkčních znamének: základní i složitější pravidla pro umisťování větných čárek a dalších znamének (pomlčka, spojovník, uvozovky aj.), psaní výčtů,
● psaní zkratek a značek.


Všechny jevy jsou vyloženy a procvičeny v přirozených kontextech. Účastníci kurzu mají možnost zeptat se na cokoliv z vlastní praxe, zároveň ale platí, že nikdo není vyvoláván ani „zkoušen“, aby kurz probíhal v příjemné atmosféře.

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

1 850 Kč bez DPH (2 239 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Veronika Vinohradská
tel.: (+420) 255 785 726, (+420) 724 125 845
e-mail: veronika.vinohradska@bankovniakademie.cz

Termíny:

10.05.2018

Termín konání kurzu
10.05.2018
(9:00 - 14:45)