kód: oso125

Stylistika současné češtiny

Časový rozsah:

1/2denní

Forma výuky:

Workshop

Lektor:

Mgr. Jan Táborský

Anotace:

Není pochyb o tom, že chceme-li, aby náš text účinkoval na adresáta tak, jak potřebujeme, musíme věnovat maximální pozornost nejen jeho pravopisné úrovni, ale také jeho jazykovému stylu. Skutečností je rovněž to, že stylistika češtiny není neměnná: co bylo kdysi považováno za neutrální, může být dnes chápáno jako přepjaté, co bylo cizí, mohlo v češtině zdomácnět, co bylo okrajové, může být nyní centrální apod.
V tomto šestihodinovém kurzu postupně probereme několik desítek stylisticky zajímavých jevů z oblasti slovní zásoby i gramatiky. Všechny jazykové příklady budou představeny v přirozených kontextech a pro snadnější pochopení nezřídka vyloženy v širších souvislostech (např. historických).
V kurzu zazní rovněž řada doporučení, jak přistoupit k psaní, aby bylo efektivním procesem (od záměru k finálním úpravám), a to bez ohledu na typ textu (e-mail, odborný text, popularizační článek aj.). Účastníci se seznámí s některými odbornými příručkami pro samostatnou práci.


Udělejte první krok k tomu, aby byly vaše texty stylově vytříbené.

Program:

  • Užívání zájmena svůj (poučky vs. úzus)
  • Čísla a číslice v textu
  • Počešťování cizích slov, jejich skloňování (včetně osobních jmen) a časování
  • (Ne)nápadné významové a stylové posuny českých slov
  • Změny slovesných vazeb
  • Tzv. nepravé vedlejší věty

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

1 850 Kč bez DPH (2 239 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Veronika Vinohradská
tel.: (+420) 255 785 726, (+420) 724 125 845
e-mail: veronika.vinohradska@bankovniakademie.cz

Termíny:

Momentálně není pro kurz vypsán žádný termín.

Termín konání kurzu

Momentálně není pro kurz vypsán žádný termín.