Další kurzy z výběru (45):
kód: pra52

Platební styk a jeho regulace ve světle nových právních předpisů EU

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Přednáška

Lektor:

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Anotace:

Kurz má objasnit základní pravidla regulace platebního styku, které jsou v současné době ovlivňována evropským právem, které je postupně transponováno do právního řádku České republiky. Výklad bude zaměřen na to, jak přistupovat při aplikaci této regulace do bankovní a podnikové praxe.

Program:

 • Úvod
  • nástroje regulace
  • orgány regulace
 • Zákon o platebním styku
  • pojmy platebního styku
  • platební služby a jejich poskytovatelé
  • poskytování platebních služeb
 • Regulace zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na poskytování platebního styku
 • Směrnice EP a Rady 2014/92 EU a její transpozice do zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku
  • porovnatelnost poplatků spojených s platebními účty
  • změna jeho poskytovatele v rámci daného státu podle přání uživatele
  • usnadnění přeshraničního otevírání účtů
  • právo na přístup k platebnímu účtu se základními prvky pro uživatele, zejména tedy spotřebitele
 • Co přinese nový předpis PSD II.
 • Vliv nařízení 924/2009 (EU) a 260/2012 (EU) EP a Rady na poskytování vnitrostátních a přeshraničích platebních služeb

 

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

3 360 Kč bez DPH (4 066 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Veronika Konderlová
tel.: (+420) 255 785 726, (+420) 724 125 845
e-mail: veronika.konderlova@bankovniakademie.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.