Další kurzy z výběru (45):
kód: pra65

Ochrana spotřebitele na finančních trzích

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Přednáška

Lektor:

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Anotace:

Kurz je zaměřen na oblasti vztahů finančních institucí ke spotřebitelům, kteří jsou považováni i za slabší smluvní stranu. Obsah kurzu je zaměřen k tomu, aby absolvent kurzu byl připraven na komunikaci se spotřebitelem a znal rizika, která mohou nastat vůči finanční instituci, pokud nebude se spotřebitelem jednáno tak, jak přepokládají obecně platné právní předpisy.

Program:

  • Charakteristika ochrany spotřebitele, právní úprava, prameny práva v ČR a EU, vymezení základních pojmů při ochraně spotřebitele, regulace a dohled v oblasti ochrany spotřebitele obecně a se zaměřením na finanční trhy
  • Vztah NOZ a zákona na ochranu spotřebitele do oblasti poskytování finančních služeb
  • Ochrana spotřebitele při smlouvách uzavíraných mimo obvyklou provozovnu a uzavíraných na dálku
  • Ochrana spotřebitele ve vybraných oblastech finančního trhu – platební služby, kolektivní investování, spotřebitelské úvěry, příp. další
  • Význam etických kodexů při ochraně spotřebitele ve finančních službách
  • Mimosoudní řešení sporů – obecné přístupy, charakteristika
    • mimosoudní řešení sporů – řízení před finančním arbitrem (kompetence, zahájení řízení, rozhodnutí, opravné prostředky)
    • mimosoudní řešení sporů – rozhodčí řízení (rozhodčí doložky, rozhodce a jeho postavení, kompetence, zahájení řízení, rozhodčí nález)

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

2 950 Kč bez DPH (3 570 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Veronika Konderlová
tel.: (+420) 255 785 726, (+420) 724 125 845
e-mail: veronika.konderlova@bankovniakademie.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.