Další kurzy z výběru (47):
kód: pra81

Pracovní právo pro firmy a připravovaná novela

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Přednáška

Lektor:

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
Absolventka právnické fakulty, kde vykonala rovněž rigorózní zkoušku v oboru práva (JUDr.), absolventka prestižní Nottingham Trent University v oboru obchodního práva (získání titulu LL.M. - ekvivalent MBA pro právnickou oblast) a absolventka Fakulty managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Dosažené vzdělání napříč více obory jí umožňuje výhodně řešit jednotlivé případy nejen z pohledu právního, ale i z hledisek ekonomických, což oceňují především podnikající klienti.

Anotace:

Plánovaná novela zákoníku práce,  jejíž účinnost z 1. 7. 2017 byla odložena pravděpodobně na 1. 1. 2018, přináší do pracovněprávních vztahů zásadní  koncepční změny.
Cílem kurzu je poskytnout účastníkům přehled všech změn spolu s jejich výkladem
s ohledem na jejich dopad do podnikové praxe.
Zdá se být doslova nutností, aby se zaměstnavatelé s touto novelou blíže seznámili a mohli na ni reagovat v rámci svých procesů a vnitřních dokumentů.

Program:

 • Použití zákoníku práce a základní zásady pracovního práva
 • Legislativní aktuality z pracovněprávní oblasti ke dni konání semináře
 • Charakter, účel a obecné pojetí novely zákoníku práce
 • Zásadní změny v novele ZP:
  • nová kategorie vrcholových řídících zaměstnanců a zvláštnosti jejich pracovních podmínek,
  • zrušení institutu převedení na jinou práci a nahrazení smluvní úpravou, důsledky a souvislosti,
  • zpřísnění u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
  • dílčí změny u skončení pracovního poměru a nová úprava přechodu práv a povinností,
  • některé změny týkající se pracovní doby,
  • změny u mzdy, platu, průměrného výdělku a srážek ze mzdy,
  • zásadní reforma dovolené,
  • zjednodušení u potvrzení o zaměstnání,
  • zpřesnění právní úpravy práce mimo pracoviště (home-office),
  • šikana, stres a diskriminace na pracovišti (nové povinnosti zaměstnavatelů)
 • Změny v dalších pracovněprávních předpisech:
  • Zákon o inspekci práce (nové definice přestupků a správních deliktů, kontrola na pracovišti, mzdová rovnost, sankce a pokuty)
  • Zákon o nemocenském pojištění (převedení na jinou práci)
 • Diskuse, odpovědi na dotazy

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

2 950 Kč bez DPH (3 570 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Veronika Konderlová
tel.: (+420) 255 785 726, (+420) 724 125 845
e-mail: veronika.konderlova@bankovniakademie.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.