Další kurzy z výběru (45):
kód: pra84

Zákon o registru smluv č. 340/2015 Sb. - jak správně postupovat, nejčastější chyby, omyly a nedostatky - Novinka

Časový rozsah:

1/2denní

Forma výuky:

Přednáška

Lektor:

Ing. Jiří Blažek
Nezávislý odborník s obrovským rozsahem školení, který přednáší od roku 1990. Zabývá se problematikou z oblasti majetku a jeho reprodukce, stavebního zákona, obchodním a technickým právem, zadávání veřejných zakázek, Občanským zákoníkem a katastrem nemovitostí. V průběhu přednášek využívá svých bohatých praktických zkušeností získaných u nás i v zahraničí. Je autorem mnoha odborných publikací a speciálních sborníků.

Anotace:

Kurz je určen všem subjektům, kterým Zákon o Registru smluv ukládá povinnost zveřejňovat smlouvy v registru smluv a tyto subjekty nechtějí chybovat při uveřejňování smluv v RS. Kurz je určen zejména příspěvkovým organizacím, obcím, městům a též podnikatelským subjektům, které uzavírají smlouvy s dříve jmenovanými subjekty. Kurz je sestaven z poznatků prvních zkušeností
v předchozím roce. Bude řešen praktický postup při uveřejňování smluv v RS, budou vysvětleny chyby, které mohou vést k neplatnosti smluv. Účastníci semináře obdrží odborný studijní materiál.

Program:

 • Kurz se zaměří vedle klasických otázek praktické aplikace nového zákona na otázky:
  • kdo musí uveřejnit smlouvy v RS, kdo nemusí uveřejnit smlouvy v RS,
  • správné postupy uveřejňování,
  • praktický postup zveřejnění smlouvy,
  • elektronický formulář, externí aplikace vkládání a uveřejňování v RS,
  • jaké smlouvy, dodatky smluv a které se uveřejňují v RS, identifikátory, metodika,
  • které údaje jsou povinné, jak se mohou lišit smlouvy vkládané do RS od uzavřených smluv,
  • postup při rušení smlouvy.
 • Připravovaná / schválená novela zákona o RS
 • Vztah Registru smluv zákon č. 340/2015 Sb., k Občanskému zákoníku, zákon
  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 101/2000 Sb.,
  o obcích
 • Vztah k zákonu o rozpočtových pravidlech dotčeným cenovým, účetním a daňovým předpisům
 • Příklady smluv, jejich nezbytná forma a obsah pro uveřejňování
 • Změny objednávek na smlouvy podle druhu dodávek, staveb nebo služeb.
 • Nejčastější chyby, omyly a nedostatky - jak se jich vyvarovat. První chybná zveřejnění a v budoucnu tudíž neplatné smlouvy. Jak se poučit z chyb jiných.
 • Čeho se vyvarovat, jak správně postupovat.

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

1 950 Kč bez DPH (2 360 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Veronika Konderlová
tel.: (+420) 255 785 726, (+420) 724 125 845
e-mail: veronika.konderlova@bankovniakademie.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.