kód: pra93

Místní a účelové komunikace- NOVINKA!

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Přednáška

Lektor:

Ing. Jiří Blažek
Nezávislý odborník s obrovským rozsahem školení, který přednáší od roku 1990. Zabývá se problematikou z oblasti majetku a jeho reprodukce, stavebního zákona, obchodním a technickým právem, zadávání veřejných zakázek, Občanským zákoníkem a katastrem nemovitostí. V průběhu přednášek využívá svých bohatých praktických zkušeností získaných u nás i v zahraničí. Je autorem mnoha odborných publikací a speciálních sborníků.

Anotace:

Kurz je určen pro pořizovatele místních a účelových komunikací, obce, které podle zákona o pozemních komunikacích spadají do jejich pravomocí jak z hlediska vlastnických práv správních řízení, tak stavebních povolení nebo ohlášení.

Program:

  • Řízení podle NSZ, závazná stanoviska, nezákonná závazná stanoviska
  • Řešení otázek, je to komunikace, cesta nebo pozemek, historická práva
  • Vlastnická práva, komunikace na cizích pozemcích, právní řešení, restituční předpisy
  • Lze rekonstruovat komunikaci na cizích pozemcích nebo je opravovat nebo je pouze udržovat?
  • Technické parametry pozemních komunikací, vyhl. č. 146/2008 Sb., dokumentace pro dopravní stavby
  • Kategorie a třídy místních komunikací, jejich význam
  • Účelové komunikace, polní a lesní cesty
  • Překážky na místních komunikacích a jejich řešení
  • Určení právního stavu
  • A další body viz. katalog ve verzi pdf. na našich stránkách

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

1 950 Kč bez DPH (2 360 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Tereza Fialová
tel: (+420) 255 785 726, (+420) 770 165 008
e-mail: tereza.fialova@vsfs.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.