kód: pra95

Smlouvy a ceny ve výstavbě, dle nového občanského zákoníku a vztah k veřejným zakázkám 2018- NOVINKA!

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Přednáška

Lektor:

Ing. Jiří Blažek
Nezávislý odborník s obrovským rozsahem školení, který přednáší od roku 1990. Zabývá se problematikou z oblasti majetku a jeho reprodukce, stavebního zákona, obchodním a technickým právem, zadávání veřejných zakázek, Občanským zákoníkem a katastrem nemovitostí. V průběhu přednášek využívá svých bohatých praktických zkušeností získaných u nás i v zahraničí. Je autorem mnoha odborných publikací a speciálních sborníků.

Anotace:

Tento kurz je určen pracovníkům, kteří tvoří zadávací dokumentaci pro veřejné zakázky, soukromé firmy dále technické dozory na stavbě a pro zpracovatele soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr podle vyhl. č. 169/2016 Sb., a nové vyhl. č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb.

Program:

 • Zásady závazkových smluvních vztahů, volba správného typu smlouvy, dle NOZ
 • Obchodní zvyklosti a obchodní podmínky, vykládací pravidla dle NOZ
 • Druhy a obsah smluv dle NOZ a vztah k zákonu o veřejných zakázkách - zákon č. 134/2016 Sb.,
 • Smluvní podmínky, práva z vadného plnění, odborná péče:
 • Odborný výkon, potřebná péče
 • Pro inženýrské a investorské činnosti, technické pomoci
 • Pro projektové výkony a související činnosti
 • Pro podmiňující investice, výkupy a břemena - služebnosti, práva stavby
 • Pro dodávky věcí, poskytované služby a provedení prací
 • pro stavební části a technologické části, samostatné movité věci pevně spojené se stavbou, informační a komunikační technologie
 • Pro soubory strojů a soubory zařízení - výhrada dle NOZ
 • Cena díla dle NOZ
 • Stanovení ceny, změny cen, změny předmětu plnění, pojem vícepráce - méněpráce, pozastávky (výše a doba), zádržné, penále, poplatky z prodlení- obchodní podmínky, obchodní zvyklosti, VP
 • Výkaz výměr, souhrnný položkový rozpočet – právní náležitosti, dle NOZ
 • Řešení vad a nedodělků, jejich uplatnění, vady zjevné a skryté, záruční opravy, jakost, práva z vadného plnění, odborné a znalecké posudky
 • Splnění díla, předání a převzetí, přechod vlastnictví, druhy sankcí
 • A další body viz. katalog ve verzi pdf. na našich stránkách

 

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

1 950 Kč bez DPH (2 360 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Tereza Fialová
tel: (+420) 255 785 726, (+420) 770 165 008
e-mail: tereza.fialova@vsfs.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.