kód: spe50

Rozvoj prodejních dovedností aneb klíčové techniky pro úspěšné uzavření obchodu

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Přednáška

Lektor:

Ing. Iveta Hlaváčová, MBA
Je certifikovaný profesionální osobní i firemní kouč a konzultant s více než 15tiletou zkušeností a znalostí firemního prostředí na manažerských, konzultantských i jiných pracovních pozicích, s absolvovanými profesními výcviky v koučování, koučinkovými workshopy a terapeutickými semináři a s aktivní účastí v probíhajícím pětiletém akreditovaném psychoterapeutickém výcviku v systemickém přístupu.

Anotace:

Kurz je určen všem, kteří potřebují zvýšit svoji přesvědčivost, důvěryhodnost i obratnost v prodejním styku, především pak začínajícím obchodníkům, obchodním zástupcům nebo prodejcům za pultem či přepážkou. Cílem tohoto interaktivního kurzu je seznámit účastníky s klíčovými zákonitostmi úspěšného prodeje i s úskalími, kterým mohou v obchodní praxi čelit. Mimo jiné se dozví, co potřebují znát o sobě, svém produktu či službě a především o svém zákazníkovi, jak tyto informace získat a využít ku prospěchu všech zúčastněných stran.  Kurz seznámí účastníky nejen s osvědčenými postupy a účinnými technikami prodeje, ale i s nejnovějšími trendy a přístupy z oblasti psychologie ovlivňování a NLP.

 

Program:

  • Klíčové já – obchodník, prodejce
  • Osobnostní a motivační předpoklady prodejce, práce s vlastními emocemi a postojem, poznání a uvědomění si vlastních předpokladů, image, stylu jednání, znalosti trhu i produktu, očekávání a nároků plynoucích z role obchodníka.
  • Klíčové on – klient, zákazník
  • Zákazníci a jejich prostředí, chování zákazníka, motivace ke koupi, situační kontexty, typologie zákazníků a tomu odpovídající způsoby jednání, zjišťování potřeb zákazníka a jejich naplnění.
  • Klíčové my – společná cesta
  • Prodejní rozhovor – příprava na jednání, význam prvního dojmu, navození atmosféry, konstruktivní zjišťování potřeb, prezentace návrhu řešení, vzbuzení zájmu a ochoty zákazníka jednat, reakce na obavy a námitky zákazníka, techniky zakončení rozhovoru včetně následné péče o zákazníka (budování vztahu).
  • Druhy komunikace v obchodním jednání – techniky kladení otázek při vedení rozhovoru, verbální a neverbální komunikace – síla slov a gest, řeč těla, aktivní a pasivní naslouchání, techniky vyjednávání a prezentační dovednosti.
  • Prodejní techniky, psychologie ovlivňování, NLP a jiné přístupy – technika mindfulness, práce s emocemi v průběhu prodeje, techniky zvládání námitek, volba vhodné taktiky, metoda AIDA, SPIN aj.
  • Dotazy, diskuze

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

2 950 Kč bez DPH (3 570 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Tereza Fialová
tel: (+420) 255 785 726, (+420) 770 165 008
e-mail: tereza.fialova@bankovniakademie.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.