kód: vsfs106

Zkouška odborné způsobilosti dle vyhlášky č. 215/2012 Sb. - BRNO

Časový rozsah:

1,5 hodiny

Organizátor zkoušky:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Informace o zkoušce:

1. Zkouška má teoretickou část formou multiple choice testu, který ověřuje rozsah odborných znalostí a praktickou část formou řešení modelového příkladu, který ověřuje rozsah dovedností.

2. Doba trvání teoretické části zkoušky je 70 minut. Doba trvání praktické části zkoušky je 30 minut. Doba trvání zkoušky začíná běžet pokynem člena zkušební komise.

3. Test je složen z 45ti otázek zaměřených na testování odborných znalostí. Otázky jsou se 4 možnými odpověďmi, z nichž právě jedna je správně:

a) právní předpisy, pokud věcně souvisejí s činností osob uvedených v §84 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření – 10 otázek

b) principy a fungování doplňkového penzijního spoření – 15 otázek

c) investiční nástroje, jejich druhy a vlastnosti – 10 otázek

d) principy finančního trhu včetně teorie financí – 5 otázek

e) investice, investiční strategie a související rizika – 5 otázek

4. Řešení modelového příkladu, který ověřuje rozsah dovedností, probíhá písemnou formou, která kombinuje testové a otevřené otázky.

5. Za každou správně zodpovězenou otázku v multiple choice testu ověřujícím odborné znalosti je přidělen jeden bod. Za každou nesprávně zodpovězenou či nezodpovězenou otázku nebude přidělen žádný bod, maximální počet bodů v teoretické části je 45. Řešení modelového příkladu, který ověřuje rozsah dovedností, hodnotí zkušební komise, maximální počet bodů v praktické části je 20.

6. Podmínkou úspěšného složení zkoušky je dosažení alespoň 60% správných odpovědí v každém okruhu multiple choice testu ověřujícím odborné znalosti a současně 75% správných odpovědí v teoretické části zkoušky ověřující odborné znalosti i v praktické části ověřující dovednosti.

Zkouškový řád:

PDF Zkouškový řád, 3 MB

Stornovací podmínky

  • Bezplatné storno přijímáme 7 a více kalendářních dnů před termínem zkoušky.
  • Při zrušení účasti v době mezi 3. a 7. dnem před konáním zkoušky účtujeme storno poplatek ve výši 50%.
  • Při stornu 1 den před konáním a v den konání zkoušky nebo při neomluvené absenci je nutné uhradit poplatek v plné výši.

Místo konání

Campus ČS

Palachovo náměstí 726/2

Brno

Cena:

1 250 Kč bez DPH (1 513 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Bc. Iveta Lejčarová
tel.: (+420) 255 785 728, (+420) 724 125 845
e-mail: iveta.lejcarova@vsfs.cz

Termíny:

26.04.2017

30.05.2017

29.06.2017

Termín konání kurzu
26.04.2017
Váš kód:
Po uzávěrce
 
30.05.2017
(10:30-12:10)
Váš kód:
 
Váš kód: