On-line přihláška

Přihláška na
Název:
Canva – vytváření různých grafických návrhů on-line - Novinka
Termín:
07.10.2021
Cena:
1 050 Kč bez DPH (1 271 Kč s DPH)
Typ přihlášky
Účastník
formát dd.mm.rrrr
jen pro studenty a absolventy VŠFS
Kontakt
Adresa
Adresa dle OR
Fakturační údaje
Fakturační adresa (pouze pokud se liší od adresy dle OR)
Kontaktní osoba (pouze pokud se liší od přihlášené osoby)
Způsob platby

Platba proběhne na základě vystavené faktury.

Ostatní
Souhlasy
Jsem seznámen/a s informacemi ve smyslu čl. 13.

povinné položky jsou vyznačeny tučně