Zprávy

rok:  2013  2014  2015  2016  2017  


 
  1  2  3  4  5  6  7

z20171009_1.jpg
Co odhalí výkaz Cash flow?
09.10.2017  Součástí žádosti o bankovní úvěr bývá i přehled o peněžních tocích, který vypovídá o likviditě a finanční situaci firmy. Cash-Flow si firma musí pozorně plánovat a sledovat, jinak se může dostat do vážných finančních problémů, přestože se jeví celková bilance firmy jako dobrá. Cílem tohoto kurzu je naučit jeho účastníky pracovat s Cash Flow jak z pohledu žadatele o úvěr, tak i z pohledu úvěrového pracovníka. Účastníci kurzu by měli mít základní znalosti finančního účetnictví a finančních výkazů. Více informací ZDE.

z20171009.png
Motivace a vedení lidí
09.10.2017  Cílem kurzu je naučit se pracovat s motivačními nástroji ke zvýšení spokojenosti a výkonnosti zaměstnanců. V rámci kurzu určíme nejvhodnější motivační nástroje pro zaměstnance tak, abychom je využívali efektivně. Více informací ZDE.

z20171009.jpg
Zákon obchodních korporací ve světle změn a aktuální judikatury
09.10.2017  V době příprav tohoto kurzu vrcholily práce na rozsáhlejší novele zákona o obchodních korporacích, která by měla vyjasnit alespoň část sporných ustanovení zákona o obchodních korporacích. Kurz tedy bude zaměřen na příslušné legislativní změny a jejich uplatnění v praxi. Část semináře bude věnována pohledu nejnovějších rozhodnutí NS z oblasti práva obchodních korporací v případech, kde právní úprava de lege lata přinesla značné výkladové nejasnosti. Více informací: ZDE.

z20170918.jpg
Bezchybný email a jiné texty aneb Pravopisné jistoty a novinky
18.09.2017  Kurz je určen všem, kteří si chtějí být jisti, že v jejich textech nezůstávají pravopisné chyby. Účastníci kurzu si zopakují všechna základní pravopisná pravidla, zjistí, v čem mají slabiny, a dozvědí se o pravopisných novinkách. Zvláště důkladně budou vyloženy a procvičeny jevy, v nichž se obecně nejčastěji chybuje. Více informací zde.

z20170912.jpg
Multidimenzionální model úspěšného leadera
11.09.2017  Kurz je určen všem, kteří chtějí uvolnit a rozvíjet vlastní (vůdčí) potenciál, především pak majitelům firem, manažerům nebo vedoucím pracovníkům, kteří již vedou tým lidí nebo se na tuto roli připravují. Smyslem kurzu je v rámci praktických cvičení zabezpečit, aby se účastníci seznámili s podstatou a základními principy úspěšného leadershipu. Více informací zde.


 
  1  2  3  4  5  6  7