Představenstvo

Bohuslava Šenkýřová
předsedkyně představenstva a ředitelka školy

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
člen

Ing. Bohuslav Šenkýř
člen

 

Vedení školy

PhDr. Marek Matějka
výkonný ředitel
210 088 848
marek.matejka@bankovniakademie.cz

 

PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.

zástupce ředitele
725 084 109  210 088 811
kamil.kotlik@bankovniakademie.cz

 

Mgr. Lenka Čejková

zástupkyně ředitele
725 469 768  210 088 811
lenka.cejkova@bankovniakademie.cz

 

Školská rada

Složení školské rady Bankovní akademie:

Za zřizovatele

Bohuslava Šenkýřová

JUDr. Emil Šenkýř, Dis.

Ing. Zuzana Balžanková

Za pedagogický sbor

Ing. Michaela Fleischmannová

PhDr. Kamil Kotlík Ph.D.

PhDr. Marek Matějka

Za rodiče nezletilých žáků

Ing. Mgr. Eva Žilková – zástupce rodičů gymnázia

Ing. Lenka Havlíčková – zástupce rodičů gymnázia

Ing. Josef Brázda – zástupce rodičů SOŠ

Za zletilé žáky

Magdaléna Kotrčová – žákyně oktávy gymnázia