section

VEDENÍ ŠKOLY

Představenstvo

Bohuslava Šenkýřová
předsedkyně představenstva a ředitelka školy

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
člen

Ing. Bohuslav Šenkýř
člen

Vedení školy

PhDr. Marek Matějka
výkonný ředitel
210 088 848
marek.matejka@bankovniakademie.cz

Ing. Romana Plocková
zástupkyně ředitele
773 857 711, 210 088 811
romana.plockova@bankovniakademie.cz

Studijní oddělení

Kateřina Simonová
602 679 671, 210 088 811
katerina.simonova@bankovniakademie.cz

Výchovné poradenství a metodička primární prevence

Mgr. Lenka Čejková
725 469 768  210 088 811
lenka.cejkova@bankovniakademie.cz