Vedení školy

PhDr. Dana Brdková
ředitelka Bankovní akademie
724 709 168  210 088 848 dana.brdkova@bankovniakademie.cz

PhDr. Marek Matějka
zástupce ředitelky
210 088 811
marek.matejka@bankovniakademie.cz

Představenstvo

Bohuslava Šenkýřová
předsedkyně představenstva

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
člen

Ing. Bohuslav Šenkýř
člen

Školská rada

Složení školské rady Bankovní akademie:

Za zřizovatele

Bohuslava Šenkýřová

JUDr. Emil Šenkýř, Dis.

Ing. Zuzana Balžanková

Za pedagogický sbor

Ing. Michaela Fleischmannová

PhDr. Kamil Kotlík Ph.D.

PhDr. Marek Matějka 

Za rodiče nezletilých žáků

Ing. Mgr. Eva Žilková – zástupce rodičů gymnázia

Ing. Lenka Havlíčková – zástupce rodičů gymnázia

Ing. Josef Brázda – zástupce rodičů SOŠ

Za zletilé žáky

Magdaléna Kotrčová – žákyně oktávy gymnázia