Vedení školy

PhDr. Dana Brdková
ředitelka Bankovní akademie
724 709 168  210 088 848 dana.brdkova@bankovniakademie.cz

Mgr. Lara Turinová
zástupkyně ředitelky školy pro gymnázium
602 675 167 210 088 811 lara.turinova@bag8.cz

Představenstvo

Dr. Bohuslava Šenkýřová
předsedkyně představenstva

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
člen

Ing. Bohuslav Šenkýř
člen

Školská rada

Složení školské rady Bankovní akademie:

Za zřizovatele

Dr. Bohuslava Šenkýřová

Mgr. Emil Šenkýř, Dis .

Ing. Zuzana Balžanková

Za pedagogický sbor

Ing. Mgr. Lara Turinová

Mgr. Jiří Soukup

PhDr. Kamil Kotlík Ph.D.

Za rodiče nezletilých žáků

Mgr. Eva Žilková– zástupce rodičů BAG8

JUDr. Jan Kubíček – zástupce rodičů BAG8

Jiří Urban – zástupce rodičů SOŠ

Za zletilé žáky

Klára Kubíčková