Společenství škol

Společenství škol je personálně propojené „volné“ spojení čtyř školských institucí, které tvoří mateřská, základní, střední a vysoké školy (česká a americká). Tato koncepce umožňuje bez nadsázky studovat celé rodině – vnukům, dětem, rodičům i prarodičům. Nyní můžete do Společenství škol vstoupit už v 11 letech a díky nejrůznějším vzdělávacím projektům pro Vás studium není omezeno žádnou horní věkovou hranicí. Díky na MŠMT nově zapsané školské právnické osobě Kouzelné školy budeme moci od příštího školního roku přivítat děti i do mateřské a základní školy. Tímto bude završen jedinečný ucelený systém návazného vzdělávání.