Adaptační kurzy gymnázia a střední odborné školy

12.10.2017

V září prožili studenti některých tříd Bankovní akademie pár společných dní se svými spolužáky v Jizerských horách.

Ti nejmladší, žáci primy, pobývali ve dnech 5. – 8. 9. na chatě Milada a ti starší, žáci kvinty a 1. ročníku SOŠ, ve dnech 25. – 27. 9. na chatě Artur. Tato rekreační zařízení se nachází nedaleko od sebe, v malebném horském prostředí, poblíž Janova nad Nisou. Dny plné her v přírodě, sportovních zážitků i tvořivých činností prožili studenti společně se svými spolužáky ze tříd, třídními učitelkami a dalšími vyučujícími. Součástí programu byl také výlet po Jizerských horách a lanový park.

Studenti, kteří na naši školu nastoupili v září i ti, kteří pokračují na vyšším stupni gymnázia, tak měli možnost víc poznat svoje nové spolužáky i vyučující. Nálada byla po celou dobu pobytu výborná a v jednotlivých třídách se vytvořila dobrá parta.

Držíme zúčastněným třídám palce, aby je dobrá nálada neopouštěla ani ve škole a aby se jim podařilo udržet pěkné vztahy mezi sebou – takové, které na kurzu panovaly.   

Fotogalerie 1.A8, 5.-8. září

Fotogalerie 1.A+5.A8, 25.-27. září