Přednáška na téma Zdravotní pojištění

19.10.2017

Přednáška se uskutečnila dne 11. října v aule VŠFS za přítomnosti studentů SOŠ a vyšších ročníků 8letého gymnázia.

Přednášející Ing. Jaromír Gajdáček Ph.D.  MBA, bývalý generální ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra a bývalý prezident Svazu zdravotních pojišťoven, úvodem provedl studenty historií zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Krátce se zastavil u zákonných norem a vysvětlil, jak fungují zdravotní pojišťovny, zdravotní pojištění, potažmo zdravotní péče dnes u nás. Svou přednášku obohatil o několik příkladů, resp. rozdílů ve zdravotní péči ve světě. Závěrem představil pár příkladů z praxe.

Pro studenty byl pohled na danou problematiku z úst odborníka velkým přínosem.

Věříme, že brzy uspořádáme další zajímavé přednášky, které obohatí naše studenty o poznatky z praxe.

Ing. Romana Plocková