Regionální veletrh Fiktivních firem v Praze

30.01.2018

Ve středu 24. 1. 2018 se studenti 2. a 3. ročníku Střední odborné školy zúčastnili Regionálního veletrhu Fiktivních firem se svou firmou Banka Akademia, který se konal na půdě Obchodní akademie Vinohrady v Praze.

Studenti, odvedli velký kus práce. Jejich nasazení a zapálení pro věc bylo obdivuhodné. Prezentace firmy byla na profesionální úrovni.

Ředitel Banky Akademia Šimon Roth (student 3. ročníku) se zhostil své funkce dokonale a pod jeho vedením probíhala práce všech v absolutním souladu.

Velkým překvapením byl Jakub Hudut. Jehož z lavic známe jako studenta, který, ač velmi chytrý, nesbírá často plusová hodnocení. Příležitost prezentovat školu v rámci Regionálního veletrhu se chopil se vší vážností a zodpovědností.

Přesto, že Banka Akademia nedosáhla na první místa, stali jsme se vítězi.

Poděkování patří nejen zmiňovaným studentům, ale také Stelle Čižmarikové, Martinovi Luongovi, Yevheniymu Mayorovi, Arině Sitkové, Janě Temelkovské.

Z pedagogického sboru pak patří dík paní zástupkyni ředitelky Ing. Mgr. Laře Turinové za pomoc při organizaci, Ing. Michaele Fleischmannové a Ing. Romaně Plockové jako vyučujícím předmětu Fiktivní firmy.