BA na Mezinárodním veletrhu fiktivních firem

08.04.2018

Rok se s rokem sešel a studentům 2. a 3. ročníku Střední odborné školy Bankovní Akademie opět nastala milá povinnost zajistit se svou firmou Banka Akademia bankovní služby na Mezinárodním veletrhu fiktivních firem, který se konal v prostorách Výstaviště v Holešovicích ve dnech 21. až 23. 3. 2018.

Novinkou letošního, už 24. ročníku, bylo konkurenční bankovní prostředí. Poprvé naše Banka Akademia čelila skutečnosti, že zúčastněné firmy, ale také návštěvníci, měli možnost výběru banky.

Studenti se své nové pozice zhostili statečně. A právě ten střet s konkurencí u mnohých vedl k uvědomění, jakých chyb se v příštím ročníku vyvarovat.

Už po několikáté ukázal své schopnosti ředitel Banky Akademia Šimon Roth (student 3. ročníku). Pod jeho taktovkou fungovalo vše a všichni v naprosté symbióze. Svůj stín překročili také další studenti 3. ročníku, jmenovitě Stella Čižmariková, Valeryi Sozinov a Josef Vinš, kteří se profesionálně chopili samotné prezentace naší banky a to jak v jazyce českém, tak v jazyce anglickém.

Poděkování patří všem studentům a profesorům, kteří se akce přímo zúčastnili nebo se podíleli na její přípravě.