Adaptační kurzy kvinty gymnázia a 1. ročníku SOŠ v Jizerských horách (20. - 22. 9.)

08.10.2018

Stejně jako žáci naší primy, také žáci, kteří nastoupili v letošním školním roce do prvního ročníku střední odborné školy a žáci kvinty vyššího stupně gymnázia, se vydali 3. týden v září strávit pár společných dní se svými spolužáky, třídními a dalšími učiteli na adaptační kurzy v Jizerských horách.

Formou her, soutěží a společného sportování měli žáci SOŠ možnost se víc poznat a žáci kvinty naopak víc stmelit kolektiv a poznat nové spolužáky, kteří do kvinty v letošním září nastoupili. Nejen při společných aktivitách ale i po celou dobu pobytu na kurzu vládla kamarádská atmosféra a dobrá nálada. Se svými třídními učiteli si z kurzu žáci odvezli plno zážitků a také plánů do nového školního roku.

Přejeme vám milí žáci kvinty gymnázia a žáci 1. ročníku SOŠ úspěšný školní rok a pěkné studijní výsledky. Držíme vám palce, ať vám vydrží pěkné vtahy se svými spolužáky ve třídě!

Lenka Čejková