Přednáška Petra Macha

04.12.2018

Dnes se uskutečnila přednáška s besedou pedagoga katedry ekonomie Fakulty ekonomických studií VŠFS, bývalého europoslance, zakladatele a předsedy politické strany Svobodní, liberálního ekonoma Ing. Petra Macha, Ph.D. věnovaná Evropské unii a aktuálním otázkám Eurozóny.

S přednášejícím besedovali žáci Střední odborné školy Kodaňská a vybraní studenti Gymnázia Kodaňská. Přednáška byla zajímavým vhledem do historie, ale i přítomnosti a možné budoucnosti EU a také potenciálu Eurozóny po dokončeném Brexitu Velké Británie mimo unijní struktury.

Je potěšující, že žáci konfrontovali své názory na danou problematiku s přednášejícím a bylo zřejmé, že o mnohých věcech přemýšlejí už nyní, tj. v době, kdy většinou ani ekonomicky, ani politicky nejsou aktivní. Přednáška tak byla nejen příspěvkem k rozvoji ekonomických znalostí, ale i rozvoji občanských kompetencí. Poděkování patří jak přednášejícímu, tak všem účastníkům besedy.

Marek Matějka v. r.